سابقه شغلی

  • از سال 1390 تا 0
    تمام وقت شرکت تونل لاهیجان - مدیر: اکبر
    پرسنمل -
    دلیل ترک:

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است